Jaroslav Jankovec: „Hezky od podlahy“ – hudební cyklus o významných osobnostech, které ovlivnily českou dechovou a lidovou hudbu. Připravil a pořadem provází J. Pospíšil. Režie R. Tesáček

Jaroslav Jankovec, šikovný muzikant, skladatel a neuvěřitelný „bonviván a srandista“ se narodil 26. dubna 1896 ve škole v Malenicích nad Volyňkou. Rodiče Anna a František sem přesídlili ze Šumavy. Tatínek byl pan řídící učitel, zanícený vlastenec a vesnický muzikant. Synovi od mládí dal do vínku tu nejlepší životní hudební školu – mj. ho naučil na všechny dostupné hudební nástroje, od raného mládí ho bral do své kapely, která hrávala na vesnických zábavách, svatbách, poutích, posvíceních i na pohřbech. Tam všude nasával budoucí kumštýř Jaroslav Jankovec zajímavé hudební nápady, inspirované naposlouchanou „lidovkou“. Měl po celý život optimistickou letoru, tíhl proto k písničkám veselým a totéž vyžadoval od svých kamarádů, kterým své melodie nabízel k otextování. Nejčastěji to byl František Výborský, v jedné osobě i vyhlášený malíř a karikaturista. Paradoxně přitom působí fakt, že absolvoval českobudějovickou reálku a nastoupil na Vysoké učení strojní a technické v Praze. Absolvoval velmi dobře dva ročníky, ale pak se rozhodl (r. 1915) pro studium konzervatoře v oboru kompozice a varhany u vyhlášeného profesora Jaroslava Křičky. Při pražských studiích byl Jaroslav Jankovec už členem spolku „Českého herectva v Praze“. Divadlo a hudba určily jeho další životní etapu. Zpočátku doprovázel na klavír němé filmy, jezdil s kočovnými divadly (např. v Maďarsku), na 15 let se stal kapelníkem smíchovské ARÉNY, později ještě Tyláčku v Nuslích, dnešní Fidlovačky. V roce 1923 uvedl svoji první operetku „Adamité z Ostende“, po které úspěšně následovaly další a další. Jaroslav Jankovec napsal hudbu k více jak šedesáti lidovým operetkám (z nichž pochází spousta jeho dodnes známých melodií), revuím, psal i muziku k artistickým vystoupením, některé písničky i samostatně. Slavná polka „Hezky od podlahy“ je např. z operety „Láska jeho výsosti“. Jaroslav Jankovec se zapsal do historie české populární hudby jako jeden ze zakladatelů prvorepublikové operety 20. století, vedle Josefa Stelibského a Járy Beneše. Celý svůj muzikantský život prožil naproti slavnému závodišti ve Velké Chuchli. Zemřel v 65 letech 6. září 1961. Je škoda, že jeho písničky se málo hrají. Jsou to podmanivé melodie s ryze českou melodikou. Jeho přátelé a blízcí o něm tvrdili, že to byl nejen věrný kamarád, ale také velký vlastenec.

Stopáž26 minut
Rok výroby 2007
 P 4:3
ŽánrHudba