Ke kvalitnímu životu patří nejen teplá voda, ale také možnost pozorovat sýkorky a projít se přírodou.

Cestami zanechávali lidé vlastně už od pravěku své stopy v krajině. Krajina byla stále víc protkávána stezkami, pěšinami, polními či lesními cestami, silnicemi… Cesty vedly i skalami, vodou, od jednoho lidského sídla k druhému. Jsou velmi staré cesty, které po staletí nezanikly a po těch, které jsme už znovu neprošlapali, teď běhá zvěř. Některé cesty se tak vrátily zpátky přírodě. V dokumentu Ljuby Václavové se můžete procházet i prodírat starými cestami s přírodovědcem Václavem Cílkem a znovu prožívat zkušenost dávných poutníků s výtvarníkem Františkem Skálou. Cesty v přírodě zůstávají stejně jako starobylá města či hrady historickou pamětí a naším současným bohatstvím. Nepoužívejme jich tedy jen účelně k co nejrychlejšímu přesunu.

Napište nám