Ohlédnutí za Mezinárodním festivalem vojenských dechových hudeb v Kroměříži.

Na 12. ročníku Mezinárodního festivalu vojenských hudeb Kroměříž 2005 se setkali reprezentanti vojenských kapel sedmi zemí, a to Hudba mechanizované brigády AOSTA z Itálie, Vojenská hudba v Trenčíně ze Slovenska, Vojenská hudba Burgenland z Rakouska, Hudba vojenského okruhu III z Německa, Ústřední hudba Pozemního vojska z Francie a Mehter z Turecka, což je nejstarší vojenská hudba světa. Českou republiku zastupovala Posádková hudba Hradec Králové. Závěrečného slavnostního defilé festivalu se zúčastnila i Čestná stráž Armády ČR. Zajímavosti z historie vojenských hudeb se televizní diváci dozví od průvodců – Richarda a Markétky Langerových. Markétka jako každá zvídavá holčička se tatínka vyptává, proč mají vojáci dechovou kapelu, na co ji potřebují, jak se dostali hudebníci a hudební nástroje k vojsku… V repríze pořadu mohou i televizní diváci nahlédnout ve zkratce do historie i současnosti vývoje vztahu hudby a armády. Chybět samozřejmě nebudou ani hudební vystoupení jednotlivých vojenských kapel a jejich závěrečný společný Monsterkoncert.

Napište nám