Práce dobrovolníků, dobročinné akce jsou stále ještě součástí našeho života a připomínají nám, že svět se bez lidské solidarity neobejde.
Připravili O. Sozanská a J. Černý.

Po roce 1989 do postkomunistické střední a východní Evropy přicházely ze Západu podněty k činnostem, na které zdejší lidé nebyli příliš zvyklí. Šlo především o angažovanost v dobročinných akcích, založených na dobrovolnosti, jinými slovy: na potřebě nezištně pomoci druhým. Vzniklo několik sdružení, zabývajících se kontakty mezi lidmi a prací a organizováním dobrovolníků. Mezi těmi, kteří u nás začali s činností na pomoc potřebným, byla PhDr. Olga Sozanská, pro niž motivujícím zážitkem byla válka v Bosně, kde se se svým mužem, výtvarníkem Jiřím Sozanským, podílela na obnově kulturního života. Dnes je ředitelkou Národního dobrovolnického centra Hestia, které dobrovolnickou práci koordinuje.

Dokumentární pořad prostřednictvím paní Sozanské ve zkratce seznámí diváky s několika programy, zaměřenými na různé skupiny společnosti - od dětí (program Pět P) až po seniory (Sue Ryder). Autoři navštívili i sousední státy, a my tak máme možnost alespoň v obrysech poznat práci občanských sdružení a dobrovolnická hnutí na Slovensku a v Polsku. V pořadu z roku 2000 se také k tématu vyjadřují cizinci, pro které je dobrovolnická práce součástí životního stylu.

Napište nám