Jak k tomu přijde zrovna Albert? Někdy je snad opravdu lepší nic neslavit a zůstat doma. Belgický film.
Hrají: D. Hanssens, P. Balová, M. Seghers, M. Pas a další. Scénář a režie: Alain Berliner.

2000 očima...

Přibližně před šesti lety se ve Francii zrodil nápad oslavit nadcházející třetí milénium filmovým projektem. A nezůstalo jen u nápadu. Z deseti filmů, které byly natočeny mladými režiséry z celého světa jako odpověď na tuto výzvu, jsme pro vás nakonec vybrali šest nejzdařilejších. Zadání bylo pro všechny stejné - vymyslet a natočit příběh, který se odehrává oné magické noci na Silvestra roku 1999. Všechny snímky vznikaly samozřejmě před tímto datem a Česká televize cyklus poprvé uvedla koncem roku 1999. Tehdy šlo o vizi budoucnosti. Dnes, kdy celý cyklus pro vás opakujeme, se můžete podívat, jak si oněch šest mladých režisérů tuto budoucnost představovalo. Postupně uvidíme snímky - kanadský /rež. Don McKellar/, španělský /rež. Miguel Albaladejo/, belgický /rež. Alain Berliner/, americký /rež. Hal Hartley/, brazilský /rež. Walter Salles a Daniela Thomasová/, a francouzský /Laurent Cantet/.

Zeď

Pro belgickou účast na projektu "2000 očima..." oslovili jeho tvůrci talentovaného režiséra Alaina Berlinera. Film, nazvaný Zeď, který Berliner natočil podle vlastního scénáře, patří k nejlepším snímkům, které v rámci tohoto projektu, snažícího se zachytit atmosféru blížícího se konce tisíciletí, vznikly. Zdánlivě absurdní anekdota o dobromyslném prodavači hranolků, který odejde na oslavu Silvestra 31.12.1999 k příteli a když se vrátí, zjistí, že několik hodin stačilo k tomu, aby přišel o živnost, občanství a málem i o lásku, je pronikavě hlubokou a alarmující výzvou k zamyšlení nad tolerancí a nacionalistickými trendy, které bolestně provázejí lidstvo celou jeho dlouhou historií a nejvíce posledním stoletím, které právě opouštíme... Albert by kuřeti neublížil a hranolky, které prodává ve stánku na jednom bruselském náměstíčku, tam prodával už jeho táta. Zrovna nemá žádnou přítelkyni, jen tajnou lásku, tak se nechá na Silvestra pozvat na party k příteli. Kdyby jenom vzdáleně tušil, že politické spory, které je zvyklý vnímat jako vzdálené echo něčeho, co se ho netýká, si zase jednou najdou cestu do reálného života, nikdy by tam nechodil... Národnostní aktivisté totiž usoudí, že věčným sporům Valonů a Vlámů učiní razantní konec a přes noc rozdělí Brusel na dvě antagonistické poloviny vysokou zdí. Část Albertova stánku zůstane trčet na vlámské a druhá polovina na valonské straně. Sám se nemůže dostat domů a jeho láska zas není vítaná na jeho straně....

Napište nám