Jak uchopit tuhle hru všech her? Americký dokumentární film (1996). Diskutují, hádají se a hrají: Al Pacino, K. Spacey, P. Allenová, G. MacDonald, A. Baldwin, W. Ryderová, V. Redgraveová, K. Branagh a další. Režie Al Pacino. (V anglickém znění s titulky)

Podle jedněch je to nejhranější, nejlepší Shakespearova hra. Druzí tvrdí, že vyznat se ve složité spleti historických souvislostí a vzájemných vztahů všech těch postav je nad lidské síly. Americký herec Al Pacino je přesvědčen, že Richard III. není jen ono slavné: „Koně! Království za koně!“ Že v tomto dramatu je, tak jako v mnoha jiných hrách velkého alžbětince, ukryto hluboké poselství, jde jen o to je rozkrýt. Najít způsob, jak uchopit a pochopit tuhle hru všech her, jak ji ozřejmit nejen dnešním divákům, ale i – a to především – hercům. Neboť ani jejich vztah k „Richardovi“ není vždy jednoznačný. Zejména američtí herci přistupují k Shakespearovým hrám obecně s jistým ostychem, který však, jak se Pacino domnívá, není na místě. Proto vznikl tento film, (jímž Pacino režijně debutoval), ona úžasná, působivá skládanka řady interview, rozhovorů, fundovaných úvah, hádek nad textem, zkoušek, diskusí se studenty, pouličních anket, i klíčových scén hry. Film o tom, jak dnes hrát a uvádět Shakespeara a zároveň svébytný dokument o umělci, který miluje své povolání a oplývá inteligencí, zvídavostí i humorem.

Při jeho natáčení měl Pacino evidentně na mysli obě skupiny možných diváků: ty, pro něž je Shakespeare „španělskou vesnicí“, nudnou odepsanou kapitolou, i ty druhé, znalé, kteří naopak chtějí proniknout ještě hlouběji pod povrch věcí, poznat dosud nepoznané.

Film vznikal v průběhu řady měsíců (a možná i let, čehož důkazem jsou vizuální proměny Al Pacina – vidíme ho tu s vousy tu bez nich, tu s krátkými tu s dlouhými vlasy) v nejrůznějších interiérech i exteriérech. Ve zkušebnách, kavárnách, ve školách, na ulicích, v Central parku, v Shakespearově rodišti ve Stratfordu, v londýnském divadle Globe…

Úctyhodný je i výčet osobností, které se Pacinovi při práci na jeho projektu podařilo oslovit a shromáždit: sir John Gielgud, Vanessa Redgraveová, Kenneth Branagh, Alec Baldwin, Kevin Spacey, Winona Ryderová a mnoho dalších. A nemalý je i počet ocenění, které film získal. Pro Pacina je z nich nepochybně nejvýznamnější Cena amerických režisérů za vynikající režii dokumentu.

A pro Českou televizi je Al Pacinův Richard ideálním vstupním snímkem do minisérie, kterou bychom mohli nazvat „Richard III. třikrát a pokaždé jinak“. Neboť v dalších dvou večerech uvedeme – jako důkaz toho, že tato hra dodnes nepřestává tvůrce provokovat a znepokojovat – dvě její zcela odlišné podoby. Klasické zpracování Laurence Oliviera, a zmodernizovanou verzi, přenesenou do první poloviny 20. století, v níž titulní roli vytvořil Ian McKellen.

Napište nám