O seriálu

V procesu globalizace stále nabývá na důležitosti dialog kultur a nebezpečí jejich násilných střetů a konfliktů. Původ těchto střetů lze povětšinou nalézt v náboženství jako sedimentu lidské zkušenosti. V české společnosti, v níž seriózní studium náboženství bylo po desetiletí ideologickým tabu, se dosud setkáváme s množstvím předsudků a základních neznalostí.

Cyklus pořadů líčí náboženství nikoliv z hlediska doktrinálního či historického, nýbrž jako součást životního stylu současných lidí v různých částech světa: srovnává, jak různá náboženství chápou a ztvárňují základní životní situace – narození, výchovu, manželství a rodinný život, postavení a poslání žen, uzavírání a dodržování smluv, smrt a pohřeb, zabývá se vztahem náboženství k umění a vzdělání, k politice a k násilí, klade si otázku, jaké jevy se v sekulárních společnostech snaží nahradit náboženství, a v konfrontaci názorů prostých věřících, ale i významných náboženských představitelů i předních intelektuálů hledá odpovědi na otázku po příčinách současných náboženských a civilizačních konfliktů a po předpokladech a perspektivách dialogu a soužití.

Cílem celého cyklu je poutavou formou reportáží a výpovědí z atraktivních, mnohdy exotických míst několika kontinentů nabídnout porozumění hodnotovým systémům různých světových náboženství, povzbudit ducha tolerance, překonávat předsudky a xenofóbii a vést diváky k zamyšlení nad vlastním životem, základními životními situacemi a nad vlastními hodnotami.