Hlavní světová náboženství a možnost i potřeba rozhovoru (2006). Režie M. Kratochvíl

Struktura lidského života se opírá o několik základních nosných bodů. Jsou jimi svátky, slavnosti, ale i mimořádné či naopak opakující se události, skutky nebo činnosti. Systém těchto životních milníků vnímá každé náboženství trochu jinak, a přece v něčem vždycky stejně. Cyklus Prolínání světů nabízí setkání se způsoby, jak tyto uzly lidského života chápou největší světová náboženství.

Tématem 16. dílu seriálu je žádoucí vztah mezi náboženstvími, vyjádřený formou dialogu. Dnes už je jasné, že koncept jediné universální pravdy není reálný, podobně jako že zůstat jen u všeobjímající tolerance by bylo žalostně málo. Jde o vzájemný zájem, úctu, sousedství a přejný rozhovor.

Stopáž28 minut
Rok výroby 2006
 ST 4:3