Lže, jako když tiskne, ale co by jeden neudělal pro peníze a pro lásku. Známá Goldoniho komedie se zpěvy v podání Divadelní společnosti Petra Bezruče v Ostravě.
Účinkují: N. Lichý, K. Krejčí, D. Zaoral, M. Przebinda, V. Čapka, Z. Przebindová, M. Čapková, J. Odl, V. Kryške a další. Kamera Z. Úlehla. Divadelní režie J. Seydler. Televizní režie Z. Havlíček.

Účinkují: N. Lichý, K. Krejčí, D. Zaoral, M. Przebinda, V. Čapka, Z. Przebindová, M. Čapková, J. Odl, V. Kryške a další. Kamera Z. Úlehla. Divadelní režie J. Seydler. Televizní režie Z. Havlíček.

Napište nám