Pohled odborníků na problém rostoucí agresivity dětí a mladistvých

Agresivitu si člověk v sobě nese od narození jako součást genetického vybavení. Pomáhá mu přežít, pomáhá mu dosáhnout řady cílů. Rostoucí agresivita dětí a mladistvých je problematická nejen u nás, ale v daleko širším, dalo by se říci, světovém měřítku. Znepokojuje rodiče, učitele, vzbuzuje obavy řady lidí. Psychologové odkrývají nové souvislosti, které se snaží využít hlavně k prevenci. Násilí nazývají morální nemocí rodiny i společnosti jako celku.

V dokumentu Jana Soukupa se k projevům agrese i k jejímu potírání vyjadřuje několik odborníků:

Přednosta dětské psychiatrie v Motole doc. Michal Hrdlička má zkušenost s tím, jak se dítě vymezuje vůči svému okolí. Analyzuje, co se ještě dá považovat za "normální".

Nad nejmladšími delikventy a jejich rodinným zázemím se zamýšlí doc. Čírtková z Policejní akademie.

O prostředí, z něhož delikventi vycházejí, vypovídá i pplk. PhDr. Alena Plšková z Policejního presidia. Spolu s dr. Michalem Kolářem v něm mnohdy vidí původ šikany mladistvých i dětí. O své praxi, v souvislosti s dětskou kriminalitou, hovoří policejní rada pplk. Lubomír Fiala, s výsledky svého výzkumu nás seznamuje doc. Blatný z Psychologického ústavu AV ČR.

Napište nám