Dokument o historii i současnosti našeho nejstaršího a nejslavnějšího dostihu.
Připravili P. Feldstein a V. Drha.

Připravili P. Feldstein a V. Drha.

Napište nám