Rómský, rusínský, slovenský, šarišský a židovský příběh jednoho místa v době globalizace. Dokumentární film „made in Šariš“.
Režie M. Škop.

Region Šariš na východním Slovensku leží na "hranici" mezi západní a východní Evropou, mezi racionálním individualismem západu a expresivní emocionalitou východu. Jedná se o prostředí představující národnostní a náboženský "Babylon", jehož podoba se mění spolu s proměnami globalizace. Dokumentární film výrazného autora nastupujícího slovenského dokumentu Marko Škopa Iné svety zachycuje život šesti různorodých osobností a tedy sociálních kontextů, které se prolínají i míjejí v rámci jednoho prostoru: Róm, Rusín, Šarišan, Židovka a dva mladí Slováci odlišných identit. Z filmu přitom vyplývá otázka, do jaké míry zažíváme dobu zániku sociálně-kulturní rozmanitosti a v jaké míře se daří udržovat či rozvíjet projevy autentické jinakosti.

Napište nám