O problémech dětí, které svou výjimečností někdy narážejí na nepochopení a nezájem okolí.

Jsou děti, které od čtyř let čtou, píší, počítají rovnice, schopné pochopit základní principy fyziky, ale neumějí si například zavázat tkaničky u bot. Nadání se rozvíjí jen s pomocí dospělých. Pokud se nadané dítě narodí do rodiny, která jeho nadání rozpozná, dítě už v předškolním věku může zvládnout učivo prvních tříd, nebo mít neuvěřitelné znalosti jednoho, dvou předmětů až na úroveň tříd vyšších. Současně ale může mít problémy se zvládnutím základních životních úkonů, může mít problémy s jemnou motorikou, jeho sociální inteligence může být slabší. Takové děti mají problémy nejen se stejně starými dětmi, ale i s autoritou dospělých.

Tragicky ovšem jsou na tom výjimečně nadané děti,kterým se rodina nevěnuje a společnost jejich nadání nerozpozná. Z dětí, které nemohly využít své schopnosti se pak profilují patologičtí jedinci,nebo děti citově ploché a někdy i kriminální živly.

Pro pochopení a kvalifikovanou pomoc dětem s jednoznačným a výjimečným nadáním vznikla česká sekce Společnosti pro talent a nadání ECHA.

Napište nám