Písně sebrané Josefem Svejkovským v okolí Strašic a Rožmitálu (1998). Kamera V. Svoboda. Režie R. Urban

Je velice příjemné a záslužné, že v době globalizace světa, který se stále zmenšuje a kulturně propojuje, existují lidé, kteří hledají zvláštnosti kulturních tradic „svého“ kraje, svého regionu. K takovým patří i vynikající český trumpetista Josef Svejkovský. Ten se s vervou sobě vlastní pustil do objevování krásných zapomenutých písniček Podbrdska a se svou Podbrdskou dechovkou je nechává znovu zaznít. Poslechneme si tedy nejen milé písně, ale dozvíme se i o tradicích dechové hudby v rámci hudebního folkóru tohoto půvabného, dnes znovu objevovaného kraje.

Napište nám