Dokonale absurdní vhled do dokonale absurdní reality života v Sovětském svazu 50. let. Francouzsko-ruský film.
Hrají: J. Curilo, N. Ruslanovová, M. Děmenťjev, J. Jarvet ml. a další. Režie Alexej German.

Snímek, který vznikal ve francouzsko-ruské koprodukci více než čtyři roky, přibližuje dobu počátku 50. let v Sovětském svazu, kdy se Stalinova hrůzovláda sice již chýlila ke konci, země však byla stále v obležení tajné policie a vše prostupovala temná atmosféra strachu a beznaděje. Tuto vrcholně depresivní dobu si vybral režisér Alexej German, aby na jejím pozadí rozehrál příběh o ruském člověku, který je odsouzen k věčnému utrpení v jakékoliv éře. Osobitý styl vyprávění, černobílá obrazová stylizace, četné alegorické přesahy, odkazy na dobové reálie, záměrně dezorientovaný děj, nabitý absurdní obrazivostí i černým humorem, tvoří dílo poněkud výlučným. Režisérovou ambicí totiž bylo konkrétní dobu oživit se všemi detaily, aby umožnil divákovi přímý vstup do reality světa tehdejšího Ruska a tváří v tvář ho konfrontovat s otřesnou každodenností. V míře schopnosti otevřeně reflektovat stíny minulosti vlastní země je však Chrustaljove, vůz! počinem výjimečným a ojedinělým.

Napište nám