Praha mizerná

Pohled do míst, která donedávna byla oázami klidu v ruchu velkoměsta… (2000).
Připravili M. Matiášek a J. Skála