Krev účastníků památné bitvy proudí i v tělech dnešních Moravanů

Na podzim roku 1805 se na Moravě soustředila vojska tří evropských císařů. Od východu přitáhly sbory cara Alexandra, od jihu ustoupili Rakušané císaře Františka I. a z Francie přitáhl nováček mezi pomazanými hlavami – Napoleon. První výročí své korunovace oslavil vskutku velkolepě. U Slavkova smetl oba protivníky a vybojoval své nejslavnější vítězství. Ne všichni vítězové se však vrátili domů. Mrtví zůstali na bojišti, ale mnozí z těch, co přežili, se na Moravě zdrželi déle, než zprvu sami tušili. A tak krev napoleonských vojáků dodnes koluje v žilách dnešních Moravanů.

Napište nám