Portrét charismatické sopranistky (1923–1977) řeckého původu. Dokument BBC.

Život Marii Callasové (1923-1977) obestírala tajemná aureola. Narodila se jako třetí dítě v rodině řeckého lékárníka v New Yorku jako Maria Anna Sophia Cecilia Kalogeropoulos. Rodiče byli zklamáni, neboť stoprocentně očekávali syna. Jejich druhé dítě - syn Vassilisos - zemřel totiž v dětském věku na břišní tyfus. Když Marii bylo třináct, vrátila se matka s oběma dcerami do Athén, což z uměleckého hlediska bylo velké štěstí. Studovala zde zpěv u slavné Elvíry de Hidalgo, která ve své době byla považována za nejlepší světovou interpretku Rossiniho oper. Po nevalných začátcích si svým osobitým projevem získala publikum všech operních scén, na kterých vystupovala. Jejím největším přínosem pro svět opery bylo obnovení polozapomenutých koloraturních rolí. Díky jejímu umění se na operních scénách začala objevovat do té doby málo inscenovaná díla Belliniho, Rossiniho nebo Donizettiho. V 50.letech opanovala La Scalu, Metropolitní operu v New Yorku i operu v Chicagu. Její zářivá kariéra se podle názoru odborné kritiky uzavřela v roce 1960. Zemřela opuštěná, naprosto osamělá v Paříži. pz

Napište nám