Souostroví

Plavba dnešním Středomořím ve stínu minulosti. Z dokumentárního cyklu etnografa a potápěče Folka Quiliciho.