Vyprávění o lesklém kovu, který mnohokrát překoval dějiny.
Scénář a režie K. Kopš.

Zlato má chemickou značku Au, atomové číslo 79 a atomovou hmotnost 198,9665. Je to ušlechtilý, žlutý, na vzduchu stálý, velmi kujný kov, elektricky i tepelně dobře vodivý. Kromě slovníkových údajů o něm ještě víme, že s ním často pracují zlatotepci a klenotníci, že je základem měny všech společenských řádů a uskupení, že touha po něm zničila nepřehledné množství jednotlivců i celé národy, že je velebeno i proklínáno... Se štábem České televize se vypravíme po stopách zlatokopů na Klondiku, za zlatem Inků v Peru, k egyptským pyramidám, k naležištím v jižní Africe i na Sibiři, k největším a nejslavnějším klenotnickým firmám i za nejznámějšími skandály se zlatem spojenými, zkrátka - pokusíme se na fenomén zlata podívat z těch nejrozmanitějších úhlů pohledu.

Napište nám