Jak to vlastně bylo s legendárním tyrannosaurem. Britský dokument.

Tyrannosaurus rex neboli veleještěr Allosaurus patří k největším predátorům, kteří kdy žili na naší planetě. Měli dokonale vyvinutý čich, zrak lovce a železný stisk mocných čelistí vybevných ostrými zuby. Ale někteří paleontologové jsou přesvědčeni, že se tyrannosauři živili hlavně mršinami. Argumentují tím, že pokud by tak obrovské zvíře aktivně pronásledovalo a lovilo jiné tvory, stálo by je to mnoho sil a energie. Při hledání zdechlin se prý tyrannosauři mohli specializovat na odhánění menších dravých ještěrů od nalezené kořisti. Jiní paleontologové s takovou představou nesouhlasí, a tvrdí, že tyrannosaurus bylo zvíře přímo předurčené k aktivnímu lovu.

Napište nám