Nebohý sirotek ve spárech zlodějského gangu. Nejslavnější filmový přepis jednoho z nejznámějších románů Charlese Dickense. Britský film.
Hrají: J. H. Davies, A. Guinness, R. Newton, H. Stephenson, K. Walshová aj. Režie: David Lean.

Není snadné být nalezencem - a v Anglii minulého století to platilo dvojnásob. Oliver Twist, vychovávaný od narození v sirotčinci, se o tom denně přesvědčoval doslova na vlastní kůži. Není divu, že při první příležitosti utekl do Londýna, kde sice nikoho neznal, věřil však, že nic nemůže být horšího, než krušný život učedníka u rakváře. Netušil, jaká dobrodružství má pro něj osud v záloze....

Další (a nesporně nejlepší) přepis jednoho z nejznámějších a čtenářsky nejvděčnějších

a nejoblíbenějších románů Charlese Dickense (1812-1870), který si získal srdce a náklonnost nejširších čtenářských vrstev hned svou prvotinou (Kronika Pickwickova klubu). Oliver Twist byl nesčíslněkrát zfilmován - prvního přepisu se dočkal už v r. 1909, ještě v éře němého filmu. K dalším nejznámějším verzím patří muzikál Oliver! (z r. 1968), který získal 5 Oscarů a který nepochybně čerpal mnohou inspiraci právě z Leanova filmu.

Role vůdce žebráckého gangu Fagina je dalším dokladem hereckého mistrovství Aleca Guinnesse, jinak gentlemana každým coulem, který je tu téměř k nepoznání a jemuž v době natáčení bylo pouhých 34 let! V další velké roli se setkáme s Robertem Newtonem, jenž ztělesnil hlavní roli ve filmu Ten požehnaný rod, Nancy hraje Kay Walshová (rovněž jedna z hlavních rolí ve filmu Ten požehnaný rod).

Napište nám