Silný proti slabému

O šikaně na základních školách.
Připravili P. Vitoušová a V. Štursa.