- to je vrchol toho, čeho lze dosáhnout. Neboť náš právní systém je lidský a tudíž chybuje… Roy Marsden v roli komandera Scotland Yardu Adama Dalglieshe.
Dále hrají: P. Downieová, R. Harnett, T. Martin aj. Režie: Ross Devenish.

"Vrahové obvykle své oběti neupozorňují předem. Vražda je smrt milosrdně neobtížená vědomím nadcházejících hrůz. Když se obhájkyně Venetia Aldridgeová chystala vstoupit do jednací síně číslo 1 Nejvyššího soudu trestního v případu Koruna versus Garry Ash, netušila, že má před sebou jen deset dní, čtyři hodiny a padesát minut života..." Tak začíná další detektivní příběh, jehož hrdinou je opět komander Scotland Yardu Adam Dalgliesh, který je po oněch deseti kritických dnech - v nichž máme šanci seznámit se jak s profesionálním tak soukromým životem známé advokátky - k případu přivolán. Jeho intuice mu říká, že pachatele musí hledat mezi Venetianými kolegy a spolupracovníky. Ale když se mu již zdá, že jeho usvědčení je jen otázkou několika chvil, zkomplikuje vyšetřování další zločin...

V pořadí desátá "dalglieshovská" dramatizace detektivních románů P. D. Jamesové, které se všechny (s výjimkou jedné) objevily na obrazovce ČT...

Napište nám