Ohlédnutí za slavným jihočeským rodem Rožmberků (1998). Režie E. Plítek

Půvabná jihočeská krajina s plochami rybníků i architektonickými a mnoha jinými kulturními památkami nedozírné hodnoty vděčí za svoji podobu slavnému rodu Rožmberků, zejména jeho dvěma posledním představitelům – Vilémovi a jeho bratru Petru Vokovi. Pořad divákům přibližuje osudy obou mužů i širší společensko-politické klima období druhé poloviny 17. století, kdy v jednu chvíli byl Vilém z Rožmberka vážným kandidátem na polský královský trůn. Nakonec se však spokojil s úřadem nejvyššího purkrabího a českého místokrále.

Napište nám