Dokumentární pořad o významném objevu českých egyptologů, který ukončil dlouhá léta diskuzí o skutečném smyslu pyramid.
Režie J. Boněk

Dokument o historicky nejvýznamnějším objevu českých egyptologů, kteří v osmdesátých letech začali zkoumat generacemi archeologů zcela opomíjenou pyramidu. Již během dvou hodin po zahájení výzkumů se podařilo nalézt důkazy, že stavba byla využita pro pohřeb panovníka a že tedy pracují v místech, která mohou přinést vzrušující objevy. Pod pouštním pískem se skrýval neznámý a velmi rozsáhlý zádušní chrám, rituální jatka, tzv. svatyně nože a především zcela jedinečný papyrusový archiv, který přinesl nové informace o životě v Egyptě před 4500 lety. Překvapivé objevy přineslo i otevření vlastní hrobky, a to včetně nálezu několika pozůstatků mumifikovaného faraona. Konečně tak čeští egyptologové přinesli neoddiskutovatelný důkaz o tom, k čemu egyptské pyramidy sloužily.

Režie J. Boněk

Napište nám