Mistrovské dílo zakladatele české národní hudby diriguje Václav Smetáček, jehož 110. výročí narození si v těchto dnech připomínáme (1979). Kamera I. Bojanovský. Režie M. Macků

Má vlast je cyklus šesti symfonických básní českého skladatele Bedřicha Smetany, inspirovaný českou historií, legendami a krajinou. Jednotlivé části Mé vlasti jsou Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor a Blaník. Jedná se o Smetanovo vrcholné dílo, které vznikalo v druhé polovině 70. let 19. století. První souborné provedení celého cyklu se konalo 5. listopadu 1882 v Praze na Žofíně.

Dílo je ohlasem dozvuků českého národního obrození a postupně se z něj stalo jedno z vrcholných děl české klasické hudby. Každoročně se hraje 12. května, v den výročí Smetanova úmrtí, jako první zahajovací dílo na mezinárodním hudebním festivalu Pražské jaro. Tak tomu bylo i v roce 1979, kdy za dirigentský pult České filharmonie vystoupil ve Smetanově síni Obecního domu v Praze dr. Václav Smetáček (1906–1986). Bylo to v době, kdy prodělal srdeční záchvat při koncertu ve Florencii. Tehdy na rok přerušil uměleckou práci, v dalších letech musel pro vážné zdravotní potíže koncertní činnost silně omezit. Vinou oslabeného zraku mohl pak dirigovat jen skladby, které ovládal zpaměti; což byla především Smetanova Má vlast. Smetáčkova nahrávka této skladby s Českou filharmonií patří k nejlepším a Česká televize má ve svých archivech skutečný unikát.

Napište nám