Výprava po stopách velkého cestovatele již nevyžaduje neohrožené povahy ochotné obětovat poznání i vlastní život. Přesto má hledání bílých míst Holubova osudu mimo muzejní depozitáře stále nádech dobrodružství.

Jižní Afrika je neodmyslitelně spojena se jménem slavného cestovatele 19. století dr. Emila Holuba. Při svých výpravách do neprobádaného vnitrozemí studoval nejen život a zvyky původního obyvatelstva, ale v dané oblasti se zajímal i o botaniku, zoologii, geologii i klimatické podmínky. Nashromážděné sbírky svou šíří překvapily tehdejší světovou kulturní společnost. Bohužel, velká většina cenného materiálu byla ještě za jeho života rozptýlena po Evropě. Co tedy zůstalo zachováno? Pátrání v památníku v Holicích, Pátku u Loun, pražském Náprstkově muzeu, ale i v Kimberley na jihu Afriky přineslo řadu zajímavých poznatků nejen o samotném Emilu Holubovi, ale i o jeho opomíjené ženě Růženě. Tato výjimečná dáma s ním podnikla tu nejdobrodružnější svatební cestu, jaká se mohla tehdy odehrát, a dokonce zachránila svému muži život.

Napište nám