Anatomie katastrof

Americký cyklus o příčinách a následcích nejrůznějších pohrom.