ČT podporuje charitu

Nebojme se zbytečně

1 minuta
ČT podporuje charitu

Nebojme se zbytečně

Obsah dílu

Informační kampaň k webovému portálu Umírání.cz posyktující služby, rady a veškeré informace o paliativní péči, tedy péči o lidi, které nelze vyléčit, ale přesto má jejich život smysl a je třeba je co nejlépe léčit tak, aby mohli žít důstojně až do konce. Hospicové občanské sdružení Cesta domů, o.s, listopad 2011 - březen 2012.

Stopáž1 minuta
Další díl
Kampaň o autismu

Přehled dílů

313 dostupných
Stopáž1 minuta

Je mi hrozně, pomoc!

Terapeutické centrum Modré dveře

Premiéra čtvrtek 12. 5. 2022
Stopáž1 minuta

Horolezec

Kampaň Celé Česko čte dětem oslovuje všechny generace lidí a motivuje je k pravidelnému předčítání dětem. Díky každodennímu předčítání knih se mohou děti lépe rozvíjet a dochází také k posilování rodinné vazby.

Premiéra čtvrtek 3. 6. 2021
Stopáž1 minuta

Kosmonaut

Kampaň Celé Česko čte dětem oslovuje všechny generace lidí a motivuje je k pravidelnému předčítání dětem. Díky každodennímu předčítání knih se mohou děti lépe rozvíjet a dochází také k posilování rodinné vazby.

Premiéra čtvrtek 3. 6. 2021
Stopáž1 minuta

60 let boje za lidská práva a svobodu

Cílem kampaně je zvýšit povědomí Čechů a Češek o tématu politických vězňů a dalších nespravedlivě vězněných a zapojit se do pomoci skrze dárcovství.

Premiéra čtvrtek 12. 5. 2022
Stopáž1 minuta

Změňme společně, jak u nás učíme

Cílem kampaně je oslovit především rodičovskou veřejnost a upozornit ji na důležitost vzdělávání a to, že se jich vzdělávání jejich dětí týká a jsou jeho součástí.

Premiéra čtvrtek 12. 5. 2022
Stopáž1 minuta

70° Celsia

Preventivní kampaň upozorňuje na nebezpečí těžkého opaření dětí zejména horkou tekutinou a dále na další úrazy, které se mohou přihodit při používání horkého oleje, elektrického proudu, ohřívání lahví a dudlíků apod.

Premiéra pátek 16. 7. 2021

Napište nám