Dokumetární film o osamělých odvážlivcích, kteří se pokusili překonat „železnou oponu“ v dobách totality.
Scénář a režie Josef Dlouhý.

Dokumentární film v cyklu "Kino Čas", vyprávějící na základě archivních materiálů ministerstva vnitra a osobních výpovědí tehdejších československých emigrantů o nejkurióznějších způsobech "narušení státní hranice" před rokem 1989.Touha žít svobodně bala tak silná, že lidé vymýšleli k překonání Železné opony ty nejbizardnější technické prostředky. Robert Ospald chtěl původně odjet ropovodem,ale pak se vydal na cestu po drátech elektrického vedení. Zděněk Bakule si ušil horkovzdušný balón, pan Beneš si postavil malý tank. Na devíti případech technicky zajímavých způsobů a archivech ze zahraničí uvidíme i Aloisii Součkovou, sestru Josefa Hasila, jednoho z legendárních "králů Šumavy, kterého se na rozdíl od známého stejnojmenného filmu nikdy nepodařilo chytit. Teprve v druhém plánu filmu se vynořuje nevyřčená otázka, proč tito lidé věnovali tolik energie a finančních prostředků na překonání neprodyšně uzavřené hranice. Symbolem doby před listopadem 1989 se pro tvůrce filmu staly aleje, jediné co zbylo po zaniklých vesnicích v násilně vystěhovaném hraničním pásmu podél tehdejší československé západní hranice. Dokument Aleje vyrobila pro českou televizi nezávislá společnost FATE.

Režie Josef Dlouhý,kameramani Miroslav Čvorsjuk, Jan Osten, Miroslav Vránek, námět a scénář Miroslav Petr a Ivan Brezina.

Napište nám