Portrét sinologa světového jména profesora Jaroslava Průška.
Režie M. Valová.

Profesor Jaroslav Průšek byl zakladatelem české vědecké sinologie. Již během svého prvního dlouhodobého pobytu v Číně (ještě před 2.svět.válkou) se dokonale seznámil s čínským prostředím a navázal osobní přátelské kontakty s nejvýznamnějšími čínskými vědci a umělci. Díky své píli a erudici se velmi brzy vypracoval na čelné místo mezi světovými sinology a jeho jméno je tak i dodnes respektováno. Kromě práce vědecké zůstane trvalou zásluhou profesora Průška skutečnost, že vychoval celou generaci svých pokračovatelů a ve spolupráci s básníkem Bohumilem Mathesiem na překladech Zpěvů staré Číny umožnil českým čtenářům poznat krásu staré čínské poezie. Na sklonku života se profesor Průšek dočkal trpkého zklamání, když byl v období tzv. "normalizace" vypuzen do nuceného ústraní. Jeho jméno však nemůže být nikdy zapomenuto, o čemž svědčí hold, který mu v dokumentárním pořadu vzdávají jeho čeští žáci i čínští kolegové.

Napište nám