Návštěva v pekingské nemocnici tradiční čínské medicíny (1998). Režie M. Valová

Dokumentární pořad o propojování tradiční čínské medicíny s nejnovějšími poznatky moderní vědy. Tradiční čísnká medicína je představena nikoli jako cosi dogmaticky ustrnulého, nýbrž jako pružný organismus, který se nebrání „západním“ poznatkům, ale hledá a nalézá cesty k oboustranně prospěšné spolupráci, mnohdy s překvapivě dobrými výsledky.

Napište nám