Návštěva v pekingské nemocnici tradiční čínské medicíny.
Režie M. Valová.

Dokumentární pořad o propojování tradiční čínské medicíny s nejnovějšími poznatky moderní vědy. Tradiční čísnká medicína je představena nikoli jako cosi dogmaticky ustrnulého, nýbrž jako pružný organismus, který se nebrání "západním" poznatkům, ale hledá a nalézá cesty k oboustranně prospěšné spolupráci, mnohdy s překvapivě dobrými výsledky.

Napište nám