Období šesti měsíců – od září 1938, kdy československá vláda přijala mnichovský diktát, až do okupace naší země v březnu 1939, patří k podivuhodným kapitolám našich dějin.
Scénář a režie J. Hovorka.

Po podpisu Mnichovské dohody zavládla v Československu atmosféra rozčarování a zoufalství. Po týdnech nejistoty a váhání se však na politické scéně začínají aktivizovat síly s ostře pravicovým zaměřením, otevřeně loajální fašistickému Německu. Nástup nedemokratických tendencí, byť za účelem zachování samostatnosti státu, má za následek okleštění pluralitního politického systému a projevuje se ve všech oblastech života společnosti. Vzniká tzv. II. republika v čele s předsedou vlády Rudolfem Beranem a prezidentem Háchou. Toto krátké období, rozporné a skličující, připomíná v archivních dokumentech a vzpomínkách pamětníků náš dokumentární pořad.

Napište nám