Ivana Chýlková v titulní roli dramatu H. Ibsena.
Dále hrají: P. Nárožný, N. Boudová, P. Kikinčuk, O. Sokol, K. Frýbová a L. Ferencová. Příběh sobectví a vášně v inscenaci Činoherního klubu v Praze. Divadelní režie L. Smoček, kamera J. Špelda, televizní režie J. Brichcín.

Henrik Ibsen patří vedle A.P.Čechova a Augusta Strindberga k zakladatelům moderního dramatu 20.stol. A nemá to u nás právě snadné. Srandu si z něho dělali už Voskovec a Werich ve své první hře. I když třeba uznat, že parodovali zejména styl, jakým byl u nás tehdy inscenován. Přesto se čas od času v Čechách vzedme vlna zájmu o jeho dílo a představí ho jako autora nanejvýš provokativního, který umí jako málokdo nahlížet do lidské duše. Zdá se, že takovou vlnu zájmu prožíváme právě dnes. A jednou z těch úspěšných inscenací je i Heda Gablerová v pražském Činoherním klubu v režii Ladislava Smočka.

Heda Gablerová - příběh sobectví a vášně - je velmi náročnou hrou. Je titulem, který stojí a padá s představitelkou titulní role. Její typ je v Ibsenově dramatu dán zcela jasně a nedá se obejít. V Činoherním klubu takto výjimečný zjev mají - Ivanu Chýlkovou. A tak si mohli dovolit tento náročný titul uvést. Ale abychom nezapomněli ani na ostatní herce - za všechny jmenujme alespoň vynikajícího Petra Nárožného, kterého uvidíte v pro něj naprosto nezvyklé roli.

Záznam inscenace uvádíme ke 35.výročí divadla.

Napište nám