Portrét amerického básníka (1926–1997), přední osobnosti beatové generace. Britský dokument.

Manifestem hnutí beatniků, které začalo na básnických a hudebních seancích (jam sessions) ve sklepě sanfraciského knihkupectví City Light Books, je poéma "Kvílení", rozvíjející bohatou obraznost v litanickém verši. Gingsbergova sbírka Kadiš obsahuje lyrický nářek pro matčinu smrt. Báseň "Král majálesu" (Ginsberg ji napsal v letadle, když byl v roce 1965 vyhoštěn z Československa), je výrazem odporu k totalitnímu komunistickému režimu a sympatií s českými studenty. I v pozdějších letech vedl Ginsberg (1926-19997) kampaně proti zneužívání moci v mezinárodní politice a publikoval řadu dalších sbírek básní, z nichž mnohé zhudebnil. Byl přesvědčený o tom, že hlavním úkolem poezie a umění je odhalovat vnitřní svět, který společnost nezná, a někdy ho nezná ani sám člověk, protože je tak skrytý, je tak hluboko, ale je tam.

PZ

Napište nám