Štáb České televize byl spolu s našimi egyptology přítomen unikátní události.

Českým televizním dokumentaristům se podařilo v únoru 1998, vůbec poprvé v dějinách moderní civilizace pracující s obrazovými médii, zachytit kamerou otvírání nevykradené egyptské hrobky. Hlavní důvod natáčení byl v tom, že nález byl výsledkem dlouholeté práce českých egyptologů vedených profesorem Miroslavem Vernerem. Tvůrčí tým již léta sledoval působení českých egyptologů a dostal nezbytnou důvěru egyptských vládních míst i českých vědců, kteří by nenechali někoho neznámého sledovat akci, jež se od samého počátku hemžila velkými otazníky. Vlastní otevření sarkofágu bylo připravováno tři roky. V šestadvacet metrů hluboké šachtě bylo nejprve třeba odsunout 24 tun těžké víko sarkofágu, vydolovat čedičovou rakev, odstranit ztrouchnivělou rakev dřevěnou a nakonec vyzvednout mumii. Obsahovala pozůstatky správce královského paláce a kněze předčitatele Iufaiho z doby kolem 500 let před Kristem. Egyptské noviny psaly o nálezu srovnatelném s objevem Tutanchamonova pokladu. Přesto, že bohatství hrobky nebylo srovnatelné s tímto legendárním případem, vědecká cena objevu je nevyčíslitelná.

Napište nám