Podoby světové kultury

Před pěti sty lety bylo toto nádherné italské město metropolí jako dnešní New York, dnes ale připomíná obrovské muzeum.