Svět šumavské přírody

Jedinečný přírodní fenomén, nazývaný „Zelené plíce Evropy“ (1998). Připravil V. Blažek