Svět šumavské přírody

Jedinečný přírodní fenomén, nazývaný „Zelené plíce Evropy“.
Připravil V. Blažek