1200 minut Elly Fitzgeraldové v Praze roku 1969.
Kamera J. Eisner a M. Fojtík. Scénář a režie V. Sís a J. Vašta.

1200 minut Elly Fitzgeraldové v Praze roku 1969.

Napište nám