Před 2. světovou válkou úspěšně provozoval český podnikatel Hanuš Herbich luxusní hotel, obklopený parkem a tenisovými kurty. Po roce 1948 však ctitel bílého sportu o hotel přišel a po několika měsících podlehl infarktu. Zůstala po něm rodina, se kterou se poprvé setkáváme v období sametové revoluce. Rodina, jejíž boj za navrácení a zrekonstruování otcova snu ve fyzickém, ale především v mravním slova smyslu, tvoří také ústřední osu dějově košatého třináctidílného příběhu, který se odehrává v letech 1989–1993.