Rekonstrukce neznámých a pozapomenutých událostí bezprostředně předcházejících úplnému převzetí moci komunistickou stranou, k němuž došlo před 75 lety. Na základě tajných archivů ÚV KSČ a policejních složek připravili M. Šafránek, P. Blažek a M. Hošt

Únorové události roku 1948 vtiskly mocenské otěže na více než 40 let do rukou komunistické strany. Nejednalo se o náhlý a násilný převrat, ale o důsledek pečlivých několikaletých příprav a manipulací. Komunisté začali budovat svou mocenskou poválečnou převahu hned po roce 1945 a následující rok se jim podařilo upevňovat pozici díky vítězství v demokratických volbách. Rozhodujících pro plánované získání veškeré moci v Československu v souladu se sovětskými nároky však bylo šest dní, které následovaly po podání demisí několika ministrů. Během nich stále byla šance, aby se budoucnost naší země nakonec odvíjela jiným směrem. Demokratické síly však svého soupeře podcenily.

Co se vlastně stalo v těch rozhodujících dnech od pátku 20. února do středy 25. února 1948? Kde byl počátek tohoto kdysi oslavovaného vítězství pracujícího lidu a konce demokracie v naší zemi? Všechna známá i neznámá fakta se snažili autoři zrekonstruovat s pomocí archivů, historiků i žijících pamětníků.

Možná si pokládáte otázku, proč se stále vracet k tématu, které bylo už tolikrát zpracováno? Protože jeho analýza stále dává odpovědi na otázky zcela aktuální. Únor 1948 zůstává i nadále živým mementem pro politiky, kteří lehkomyslně roztáčejí svou ruletu a pro občany, kteří lehkovážně svěřují své osudy do jejich rukou. Právě tím vznikají ideální a vždy zneužitelné podmínky pro návraty nesvobody.

Napište nám