Max von Sydow v životním příběhu velkého norského spisovatele a básníka na pozadí převratných historických událostí. Film v koprodukci Dánska, Švédska a Norska.
Dále hrají: G. Norbyová, A. Hoffová, A. Söderlingová, E. Eidsvold a další. Režie: J. Troell.

Životopisný snímek renomovaného režiséra Jana Troella se věnuje jedné z nejkontroverznějších osobností skandinávské literatury, básníkovi a prozaikovi Knutu Hamsunovi (1859-1952), kterého v tomto netradičně pojatém snímku vynikajícím způsobem ztvárnil režisérův přítel Max von Sydow (spolupracovali již např. na snímku "Emigranti") Na počátku Hamsuna zastihneme v roce 1935, kdy přemýšlivý a nekonformní umělec stále více podléhá fascinaci Adolfem Hitlerem a jeho ideologií. Jako uznávaná osobnost s kontakty po celém světě Hamsun věří, že právě v tomto boji spojeném s odporem proti britskému imperialismu, může naplnit své osobní poslání. Zatímco jedni ho oslavovali jako národního hrdinu, většina norského národa, posléze okupovaného Němci, jej prohlásila za zrádce pro jeho nacistické postoje. Po částečném ohluchnutí se stala prostředníkem v kontaktu se světem jeho žena Marie, původně herečka. I ona přispěla ke značnému zkreslení reality v mysli tak významného muže, který se posléze ocital ve stále větší izolaci, odtržen od skutečných problémů a utrpení národa. Jan Troell opět vytvořil "velký "snímek, řadící se do skandinávského "zlatého fondu". Se smyslem pro charakterovou drobnokresbu zobrazil nejenom určitou vypjatou historickou dobu, ale i soukromé drama člověka, který podlehl nesprávné ideologii. Připomeňme ještě další vynikající herecký výkon Ghity Norbyové v roli Marie.

Napište nám