Nezvaní hosté

Kdo ovládá a řídí tento svět? Víme jistě, že jsme to my? Že to nejsou „oni"?! Britské sci-fi drama. (1997).
Hrají: D. Hodge, L. Grantham, L. Williamsová aj. Režie: Norman Stone.