Jeden letní den na louce. Jenže z pohledu hmyzu, který jste ještě nikdy předtím neviděli.
Režie: Marie Pérennou, Claude Nuridsany.
Mikrokosmos

Umělecký dokument Mikrokosmos je výsledkem dlouholeté práce biologů Clauda Nuridsanyho a Marie Pérennouové, kteří se výrazně věnují popularizaci svého oboru. Oba vědci natočili ojedinělý snímek, jenž nabízí pohled do prostředí malých tvorů (většinou z říše hmyzu), obývajících obyčejnou louku na francouzském venkově. Tvůrci oprostili své dílo od obvyklých didaktických funkcí; film obsahuje v úvodu jen krátký poetický komentář a jeho hlavní složkou jsou fascinující záběry a zvuky z malého světa, jenž se nachází mimo obzor běžného lidského vnímání. Snímek, zachycující „období“ čtyřiadvaceti hodin, je členěn na několik kapitol, v nichž jednotlivé druhy hmyzu prožívají svou každodenní existenci. Je tedy jakýmsi ponorem do prostředí, kde panují naprosto jiná měřítka než v nám známém světě. Týká se to nejen prostorových či objemových poměrů (velikost jednotlivých aktérů vůči stéblům trávy či kapkám vody), ale i vnímání času („den jako roční období"). Tvůrci přitom nacházejí paralelu s lidskou kulturou, resp. s jejími každodenními projevy: pokud možno eliminují „násilnické“ scény a věnují se spíše „drobným problémům“, jejichž zvládnutí vyžaduje od titěrných tvorů takřka heroické výkony. Vedle toho se autoři ovšem dotýkají „velkých“ témat, jako jsou zrození, láska či smrt.

Film získal 4 Césary (nejprestižnější francouzské ocenění domácí tvorby): za nejlepší hudbu, nejlepší kameru, nejlepší střih a nejlepší zvuk. Na 49. MFF v Cannes 1996 získal Cenu za techniku

(Filmový přehled 6/97)

Režie: Marie Pérennou, Claude Nuridsany.

Napište nám