Panoráma hudby 20. století

Overtura. Cyklus pořadů, ve kterých nás Antonín Matzner provází nejvýznamnějšími momenty, událostmi a pronikavými změnami, jimiž v našem století prošla hudba.
Spoluúčinkují: J. Sternwald, J. Průdek, J. Peterková a E. Spáčil. Režie J. Bonaventura.