Před dvě stě deseti lety se narodil zakladatel české vědecké historiografie.
Režie J. Herskovič

Dokumentární portrét zakladatele naší národní vědecké historiografie, jemuž až dosud zůstávala česká dokumentaristika (a nejen ona) mnoha dlužna. Cílem autorů bylo přiblížit Palackého nejen jako erudovaného vědce, nýbrž také jako člověka s jeho životními radostmi i strastmi.

Obrazová stránka dotáček na autentických místech Palackého někdejších pobytů je stylizována v souladu s atmosférou použitých dobových vyobrazení. Působivý je rovněž kontrast mezi komentářovým sdělením o místech, kde Palacký rád pobýval a pracoval (Lobkovice, Maleč), a jejich dnešním zanedbaným, až zdevastovaným stavem. Je to důkazem toho, že minulá epocha, slovně vyznávající úctu k velikánům naší národní minulosti (zdaleka ne všem), si jich ve skutečnosti vážila jen nepříliš. Což, bohužel, do značné míry platí dosud.

Režie J. Herskovič

Napište nám