Ceny pro osobnosti filantropie 2021

Hlavním cílem akce je podpořit a vyzdvihnout důležitou činnost lidí, kteří se v charitativní oblasti a ve veřejně prospěšných oborech pohybují a posouvají je dál.
Ceny pro osobnosti filantropie 2021

Program:

10:00–10:15 – příchod účastníků, přivítání, káva

10:15–10:20 – Monika Valentová – moderátorka, přivítání a představení akce a výkonné ředitelky Kláry Šplíchalové

Smyslem Cen Fóra dárců je podpořit a vyzdvihnout důležitou práci nejen neziskových organizací, ale především lidí, kteří se v charitativní oblasti a ve veřejně prospěšných oborech pohybují a posouvají je dál.

Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců – krátké úvodní slovo

10:20–10:25 – Monika Valentová, moderátorka – představení kategorie Osobnost nadačního sektoru 2021

(Ceny předá Jiří Váňa, manažer charitativních projektů ČT)

Minirozhovor s každou oceněnou osobností – 2/3 otázky.

OSOBNOSTI NADAČNÍHO SEKTORU

10:25–10:30 – Helena Továrková

Helena Továrková je ředitelkou brněnské Nadace Veronica. Již před 5 lety nastartovala spolupráci s návrháři a studenty módy na propagaci upcyklace a udržitelné módy ve spojení s nadačními obchody a prostřednictvím módních přehlídek u nás i v zahraničí rozšiřuje povědomí o tématu a získává tak zároveň prostředky na ochranu přírody a krajiny. V posledních dvou letech začala propojovat téma upcyklace a slow fashion s folklorem a téma udržitelné módy tak rozšiřuje mezi příznivce folkloru a do dalších cílových skupin, kam by se jinak nedostalo. Upcyklační projekt „Upcycling challenge“ se jí podařilo rozšířit i do Bosny a Hercegoviny a umožnit tamním studentům módy, aby se seznámili s tématy slow fashion a upcyklace. Upcyklační výzva na zpracování nevyužitého textilu z nadačních obchodů se také stala součástí výuky 1. ročníku oboru Ekotextil design na SŠUD Brno a studenti se tak ve spolupráci s Nadací Veronica věnují pravidelně tématu textilního odpadu a přichází s novými nápady na upcyklaci.

OCENĚNÍ: Za aktivní propagaci upcyclingu a tématu udržitelného rozvoje.

10:30–10:35 – Věněk Šilhán – IN MEMORIAM

Cenu převezme syn, Věněk Šilhán ml.

Věněk Šilhán – ekonom a profesor patří mezi významné osobnosti před i polistopadového období naší země. Aktivně vystoupil proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do naší republiky v roce 1968. Stal se jedním z prvních signatářů Charty 77 a na konci 80. let se angažoval v Klubu za demokratickou přestavbu Obroda. Za Občanské fórum byl zvolen v prvních svobodných volbách do Parlamentu. Byl osobností s širokým rozhledem a mnoha zájmy od ekonomie přes sociální otázky až k historii a umění, jehož byl také mecenášem. Svou filosofii o úloze společenské odpovědnosti firem, zejména v oblasti vzdělávání a všestranné kultivaci prostředí, přenesl do strategie firemní nadace Preciosa, kde byl dlouholetým předsedou správní rady. Nadace Preciosa stále patří mezi významné subjekty nadačního sektoru v Libereckem kraji, ale i v celé ČR. Během svého působení rozdělila již více než 250 milionů korun.

OCENĚNÍ: Za celoživotní podporu společenské odpovědnosti a aktivní přístup v oblastech vzdělávání, umění, vědy, ekologie a zdraví.

10:35–10:40 – Lenka Deverová

Lenka Deverová je advokátka, která se od roku 1994 specializuje na oblast nadačního a spolkového práva. Podílela se na přípravě zákonů týkajících se neziskového sektoru např. zákona o nadacích a nadačních fondech nebo občanského zákoníku. Řadu let působí jako vysokoškolská pedagožka na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy, kde se věnuje vytváření právního rámce pro občanský sektor a oblast sociálního podnikání. Přednáší pro neziskové organizace o právní problematice jejich fungování a činnosti. Je autorkou řady článků k problematice neziskového sektoru a spoluautorkou řady publikací včetně komentářů k občanskému zákoníku. Je předsedkyní správní rady Nadace pro současné umění Praha, členkou správní rady Činoherního klubu a členkou dozorčí rady Divadla Archa. Je zakládající členkou Rotary klubu Praha City. V hnutí Rotary International působí více než 20 let a je nositelkou ocenění Paul Harris Fellow. Je předsedkyní Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace a členkou této Rady.

OCENĚNÍ: Za dlouhodobé prosazování systémových legislativních změn a za výjimečnou práci pro veřejně prospěšné organizace.

10:45 – Monika Valentová – představení kategorie Osobnost filantropie 2021

(Ceny předá Klára Šplíchalová, výkonná ředitelka Fóra dárců)

Minirozhovor s každou oceněnou osobností – 2/3 otázky.

OSOBNOST FILANTROPIE 2021

10:45–10:50 – Jaroslav Svejkovský

Jaroslav Svejkovský pracuje od roku 1988 jako advokát a od roku 2003 je společníkem AK SVEJKOVSKÝ & KABELKOVÁ – advokáti s.r.o. Působí jako člen Legislativní rady vlády ČR a pracuje v orgánech České advokátní komory. Je předsedou Kolegia Paměti národa Plzeň. Zároveň je dlouhodobým podporovatelem plzeňského Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM z.s. V roce 2011 poprvé podpořil věcným darem vybavení nové budovy, později poskytoval pro bono poradenství v právních otázkách. I nadále každoročně podporuje činnost centra v oblasti dobrovolnictví či aktivizace seniorů věcnými a finančními dary.

OCENĚNÍ: Za výjimečnou práci v oblasti rozvoje sbírkového prostředí v České republice.

10:50–10:55 – Kateřina Sokolová (pustí se online pozdrav) – cenu převezme otec Kateřiny, Jan Sokol, který s ní NF AutTalk zakládal.

Kateřina Sokolová je zakladatelka a předsedkyně správní rady Nadačního fondu AutTalk, který, jak sama říká, vznikl s láskou, vírou ve spolupráci a s odhodláním zlepšovat možnosti dětí s poruchami autistického spektra a jejich rodin. K založení nadace ji přivedl příběh jejího vlastního bratra Radovana, který PAS trpí. Snaží se tedy nejen jemu, ale i dalším autistům v České republice a jejich rodinám usnadnit jejich životní situaci.

OCENĚNÍ: Za výjimečnou osobní podporu rodinám dětí s autismem.

10:55–11:00 – Peter Chalupianský

Zakladatel a člen správní rady v Klubu SRDCAŘŮ, již od roku 2014 realizuje neziskové projekty, které částkou přesahující 3 000 000 Kč pomohly stovkám potřebných osob. V únoru 2021 uspořádal při příležitosti svých třicetin narozeninovou výzvu Bude mi třicet (www.budemitricet.cz), jejímž prostřednictvím získal 489 510 Kč pro 6 rodin v tíživé životní situaci. Do sbírky se zapojilo přes 2 200 dárců. Peter aktuálně připravuje další 3 velké neziskové projekty, jejichž realizace proběhne v letošním roce. Za zmínku stojí především druhý díl knížky Odposlechnuto v Praze, jejímž prodejem pomáháme lidem se sluchovým handicapem. Peter zároveň pracuje jako CSR manažer v Kauflandu.

OCENĚNÍ: Za podporu neziskových a CSR projektů.

ZVLÁŠTNÍ UZNÁNÍ FÓRA DÁRCŮ

11:00–11:05 – Čestmír Horký

Čestmír Horký je již 9. rokem v čele Nadačního fondu pomoci. V lednu 2020 založil charitativní dárcovskou platformu znesnáze21, která umožňuje snadné založení sbírky pro veřejně prospěšné projekty a pro lidi v tíživé situaci. Vedle pomoci potřebným se aktivně zasazuje o důvěryhodnost a transparenci neziskového sektoru, a to především v oblasti veřejných sbírek.

OCENĚNÍ: Za výjimečnou osobní práci v oblasti rozvoje sbírkového dárcovství v České republice.

11:10–11:25 – Stand-up Lucie Macháčkové

Komička, scenáristka, youtuberka, moderátorka a vedoucí self promotion České televize. Pravidelně vystupovala s pražskou stand-up skupinou Underground Comedy, spoluzaložila vlastní komediální projekt Koko Comedy a od roku 2016 vystupuje v pořadu Comedy Club. Jako stand-up komička a moderátorka pravidelně vystupuje a moderuje v češtině, angličtině

a francouzštině, píše scénáře, točí vtipné skeče na YouTube, příležitostně hraje a věnuje se režii.

11:25 – Monika Valentová – představení kategorie Sbírkový hrdina / Sbírková hrdinka 2021

V této kategorii, byly oceněny osobnosti, které v roce 2020/2021 zrealizovaly transparentní sbírku, jenž byla úspěšná jak vybranou částkou, tak i celospolečenským dopadem a významně se tak zasloužila o podporu společnosti, jednotlivců nebo veřejně prospěšných organizací.

(Ceny předá Jakub Knězů, ředitel Etincelle, o.s.)

Minirozhovor s každou oceněnou osobností – 2/3 otázky.

SBÍRKOVÝ HRDINA / SBÍRKOVÁ HRDINKA 2021

11:25–11:30 – Jakub a Martin Hofmannovi

Mladší z bratrů, Jakub, se věnuje marketingové komunikaci a Martin je populární český herec. Oba mají rádi bojové sporty. Spojili své síly, využili své kontakty a na sociálních sítích realizovali velmi úspěšnou fundraisingovou kampaň na osvětu v rámci dětské paliativní péče

s podporou předních českých MMA zápasníků a dalších známých osobností. Díky iniciativě obou bratrů se podařilo formou sbírky získat takřka 2 mil. Kč na mzdové ohodnocení pracovníků Domácího hospice Dobrý pastýř, kteří jsou plně vyškoleni a připravení toto poslání vykonávat.

OCENĚNÍ: Za sbírku na pomoc Domácího hospice Dobrého Pastýře.

11:30–11:35 – Martin Stiller

Cestovatel a horal, původem z Broumovska, a nyní působící na beskydské horské chatě Prašivá. Od zahájení její rekonstrukce je koordinátorem celého dobrovolnického projektu a tažným koněm sbírkových kampaní, ať už různých veřejných nebo crowdfundingových. Díky jeho vizím, nápaditosti a houževnatému nasazení se podařilo pro KČT, odbor Beskydy na projekt záchrany chaty Prašivá vybrat v různých kampaních okolo 3 milionů korun. Prostřednictvím poslední úspěšné veřejné sbírky v rámci dotačního titulu „DarujFM 2020“ se vybralo přes 210 tisíc Kč na výstavbu workoutového hřiště pro veřejnost a na zvelebení okolí horské chaty Prašivá. Martin a jeho team se zasloužili také o nepřehlédnutelný nárust popularity a obliby této horské chaty, a to zejména pořádáním různých sportovně-kulturně-společenských aktivit na Prašivé. Zmiňme třeba dětské dny, koncerty, Pálení čarodějnic, Pozorování perseid nebo promítání s cestovateli, sportovci či dobrodruhy. Po mnoha letech lze konečně říci, že Prašivá zase žije.

OCENĚNÍ: Za obnovu známé turistické chaty Prašivá.

11:35–11:40 – Nikol Leitgeb (pustí se online pozdrav) – cenu převezme Karolína Jílková, Konto bariéry

Nikol Leitgeb (roz. Štíbrová) je česká herečka, moderátorka a influencerka, která má na svém instagramovém účtu přes 600 tisíc sledujících a svými trefnými příspěvky a videi dokázala nejen pobavit, ale i ovlivnit či inspirovat k filantropii řadu svých fanoušků a fanynek. Na svém profilu na sociální síti Instagram pravidelně vyzývá své fanoušky k finanční podpoře různých charitativních projektů. Pro Konto bariéry vytvořila první sbírkovou výzvu v roce 2017 pro nemocnou Karolínku a podařilo se jí vybrat třikrát víc, než bylo potřeba. Od té doby pravidelně podporuje sbírky této organizace a v loňském roce se díky ní podařilo vybrat na sbírku Nová ruka pro Lukáše více než milion korun za pouhých 16 hodin.

OCENĚNÍ: Za inspirativní podporu veřejně prospěšných sbírek.

11:40 – Závěrečné slovo, Klára Šplíchalová

11:45 – Společné foto

Napište nám

Související pořady