Broumovské diskuse 2019

Tradiční dvoudenní konference z prostor Broumovského kláštera. Broumovské diskuze probírají zajímavá témata z různých úhlů pohledu.