Rekonstrukce politického procesu z padesátých let.

Rekonstrukce politického procesu z padesátých let, se zaměřením na tragické následky pro rodinné příslušníky odsouzených politických vězňů… Rekonstrukce bude tradičně zpracovaná jako „divadlo faktu“ v rámci veřejného semináře se studenty Právnické fakulty UK v Praze, v odborné gesci děkana Právnické fakulty UK Prof. JUDr. Jana Kuklíka.

Scénář a režie Mgr. Jan Řeřicha.

Odborná spolupráce PhDr. Alena Šimánková, PhDr. Aleš Kýr a Alena Kafková.

Archivní stenozáznamy z jednání tehdejších mocenských orgánů a výslechů historických postav citují a ztvárňují studenti a absolventi Právnické fakulty Univerzity Karlovy.

„Olešnice – tento líbezný kout naší Vysočiny byl postižen nezměrnou tragédií, která těžce zasáhla a zmařila životy mnoha nevinných občanů, podrobených nelidskému utrpení, aby jejich podvodným systémem předurčený osud sloužil k zastrašení pokojného lidu tohoto kraje.

Ve dnech 17.—19. dubna 1953 se konal v sále olešnické sokolovny vykonstruovaný, hanebně předem zinscenovaný „veřejný“ proces s řádnými, čestnými občany tohoto kraje, označenými za takzvané vesnické boháče – kulaky (příznačně – z ruštiny převzatým stalinistickým slovem).

Nesmíme nikdy zapomenout nejen na utrpení politických vězňů padesátých let, ale ani na jejich rodiny a děti, vyvezené do vzdálených krajů na otrockou práci s předurčenou nemožností návratu do rodné obce…!“

Mgr. Jan Řeřicha

ředitel projektu Mene Tekel

Napište nám